Leczenie Witaminą C – dr Thomas E. Levy

Znakomite wystąpienie jednego z największych znawców tematu witaminy C w świecie – dr Thomasa Levy’ego, gościa “Wiosny Zdrowia”, która odbyła się w dniach 1 – 2 kwietnia 2017 r. w Katowicach.

Dariusz Ratajczak: Hitchcock w Bergen-Belsen

Plakat ostrzegawczy z Auschwitz

Położony w pobliżu Hanoweru obóz koncentracyjny Bergen-Belsen (polskie wycieczki autokarowe niemal ocierają się o niego zdążając do banalnego „wesołego miasteczka” HEIDE PARK w niegdyś słowiańskiej Pustaci Lueneburskiej) pierwotnie przeznaczony był dla rannych żołnierzy niemieckich.

W roku 1943 założono tam obóz dla europejskich Żydów, którzy mieli być wymieniani za przetrzymywanych przez aliantów Niemców. Wprawdzie skończyły się „dobre czasy”, gdy SS wynajmowało dla dziesiątków tysięcy syjonistów statki na Bliski Wschód, Gestapo załatwiało wszelkie formalności, w Niemczech Gwiazdy Dawida dumnie powiewały nad kibucami (jeszcze w roku 1942!), Golda Meir rewizytowała w Berlinie Adolfa Eichmanna, a organ prasowy czarnego zakonu „Das Schwarze Korps”  (niezgorzej, cóż począć, redagowany) z nieskrywaną sympatią odnosił się do żydowskich lewicowych nacjonalistów, niemniej jednak w II fazie działań wojennych więźniom z obozu umożliwiano wyjazdy do Szwajcarii lub – via Turcja – do Palestyny. Aż do końca roku 1944 warunki życia w Bergen-Belsen były względnie znośne.

Nieszczęście zaczęło się w momencie przemieszczania wielkich mas ludzkich z zagrożonego sowieckim szturmem wschodu Europy.

Continue reading

Witamina C a zakrzepica żył głębokich

Działanie witaminy C na naczynia krwionośne

(tytuł badania)

Podwójnie ślepe badanie klinicznie zastało przeprowadzone na pacjentach, którzy byli podatni na zakrzepicę żył głębokich, z zastosowaniem witaminy C i placebo. […] Przypadki zakrzepicy żył głębokich w grupie witaminy C zostały zmniejszone o połowę […], ale co było bardziej uderzające, nastąpiła redukcja w fizycznych objawach. […] Dlatego witamina C ma potężne przeciwzakrzepowe działanie. (Atherosclerosis and vitamin C.)

[…] Andrews i Wilson, podając 200 mg witaminy dziennie geriatrycznym pacjentom, wykryli, że nie dostarcza to jakiejkolwiek ochrony przeciwko zakrzepicy żył głębokich. Sokoloff i pomocnicy, dając od 1 do 3 gramów dziennie starszym miażdżycowym pacjentom, byli w stanie ochronić wszystkich swoich 60 pacjentów przez okres 2 lat (do końca badania) od dalszych epizodów zakrzepicy. Rutynowe podawanie 500 mg dziennie naszym chirurgicznym pacjentom dało bardzo sporadyczne przypadki zakrzepicy żył głębokich, ale gdy zwiększyliśmy dawkę do 1 grama dziennie, nie mieliśmy dalszych przypadków. To sugeruje, że u starszych i najbardziej wrażliwych pacjentów potrzeba co najmniej 1 grama dziennie, aby zapewnić ochronę przed zakrzepicą żył głębokich.

[…] W ten sposób witamina C chroni naczynia włosowate poprzez bezpośrednie działanie na ściany naczyń krwionośnych […] Uszkodzenie naczyń włosowatych jest ostrym niedoborem, podczas gdy zakrzepica żył głębokich jest długoterminową, negatywną równowagą witaminy C.

C.R. Spittle, M.R. Path. The action of vitamin C on blood vessels: http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/studien_pdf/old/the_action_of_vitamin_c_on_blood_vessels.pdf
Autor w tekście powołuje się na własne badanie: Lancet. 1972 Jun 17;1(7764):1335.. Spittle CR. Atherosclerosis and vitamin C: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4113420

Za: https://www.facebook.com/permalink.php?id=243871532432315&story_fbid=340159679470166

O komorach gazowych i nie tylko – Dariusz Ratajczak

Rewizjoniści Holocaustu, czy tylko ci ,,trochę wątpiący”, są historyczną i społeczną rzeczywistością. Mamy prawo zgadzać się z nimi lub nie, aby jednak zająć własne stanowisko, należy poznać argumenty i sposób myślenia tego wewnętrznie zróżnicowanego (światopoglądowo, ideologicznie, nacyjnie, rasowo) środowiska. Jest to przecież warunek konieczny merytorycznej dyskusji; dyskusji pozbawionej zacietrzewienia lub kończącej się na sali sądowej.

ship_sinking

Dlatego też powodowany uczciwością historyka przytaczam wypowiedzi (również streszczenia wywodów) kilkunastu ludzi, którzy kwestionują istnienie komór gazowych w niektórych niemieckich obozach koncentracyjnych, zaprzeczają oficjalnej wersji Holocaustu lub protestują przeciwko wykorzystywaniu – ich zdaniem – tej niewątpliwej tragedii, do celów bieżącej polityki.

Zapewne rozumny człowiek zaznajomiony z oficjalnie i powszechnie przyjętą wersją wydarzeń, sam wyciągnie odpowiednie wnioski, z korzyścią dla prawdy historycznej.

Continue reading

Przemilczane i niewygodne fakty związane z wybuchem II wojny światowej

Jason Collett
9-6-10

judea-declares-war-on-germany

Nieoczekiwane wypowiedzi czterech kluczowych dyplomatów, którzy znajdowali się w pobliżu opisanych wydarzeń:

Joseph P. Kennedy, Ambasador USA w Wlk. Brytanii w latach bezpośrednio poprzedzających II wś., był ojcem słynnej dynastii Kennedy’ch. James Forrestal, pierwszy sekretarz Departamentu Obrony USA (1947-49), cytuje jego wypowiedź tuż sprzed wybuchu II Wojny Światowej: “Chamberlain (Premier Wielkiej Brytanii) oświadczył, że Ameryka i światowe żydostwo pchnęły Anglię do wojny.” (The Forrestal Diariesed. Mills, Cassel p. 129)

Książę Jerzy Potocki, Ambasador Polski w Waszyngtonie. Znany i wiarygodny brytyjski historyk wojskowości, generał-major JFC Fuller, cytuje słowa, jakie J. Potocki zawarł w swoim Raporcie ze stycznia 1939 do MSZ na temat amerykańskiej opinii publicznej: “Przede wszystkim cała propaganda znajduje się w żydowskich rękach”. Mówiąc o niesłychanej skuteczności ich propagandy, zwraca uwagę na ignorancję przeciętnego obywatela, który nie ma pojęcia, co naprawdę dzieje się w Europie. Zaskakuje go fakt, że “w całej tej starannie przygotowanej kampanii propagandowej na ogół nie wspomina się o Związku Radzieckim, a jeżeli już, to w przyjaznym tonie, tak że przeciętny czytelnik sądzi, że mamy do czynienia z jakimś przyjaznym, demokratycznym państwem. Żydzi nie tylko że utworzyli swoje niebezpieczne centrum w Nowym Świecie, które rozsiewa wrogość i nienawiść, ale również podzielili świat na dwa wrogie obozy. Prezydent Roosevelt otrzymał olbrzymie środki na gromadzenie zapasów broni dla przyszłej wojny, do której Żydzi prą z całych sił.” (Fuller, JFC: The decisive Battles of the Western World, vol. 3, pp 372-374)

Continue reading

Post w leczeniu chorób wewnętrznych

WSTĘP

Po raz pierwszy na Ukrainie zaproponowano oryginalną metodykę wykorzystania postu leczniczego w terapii chorób układu krążenia, oddechowego i pokarmowego. Metodyka zalecana jest dla lekarzy odnośnych specjalizacji oraz dla dietetyków.

Farmakoterapia współczesna nie jest (niestety) ukierunkowana na wykorzystanie znacznych możliwości rezerwowych organizmu, procesów autoregulacji i pobudzenie naturalnych reakcji samoleczenia organizmu. Na odwrót, wiele farmaceutyków przeznaczonych do zahamowania procesu patologicznego ujemnie wpływa na naturalną odporność organizmu i mechanizm zdrowienia. Różne objawy uboczne oraz powikłania alergiczne, jakie wynikają pod działaniem farmakoterapii, dyktują konieczność wprowadzenia niefarmakologicznych metod leczenia, w tym i postu, co do którego istnieje już wieloletnie doświadczenie stosowania – z pozytywnym wynikiem.

Post jest odmianą leczenia dietą, u podstaw której leży nieswoisty submaksymalny wpływ stresu, prowadzący do mobilizacji wewnętrznych naturalnych sił samoleczenia organizmu.

Doświadczenie światowe wykazuje, że realna droga walki z szeregiem „chorób cywilizacyjnych” polega nie tylko na farmakoterapii, lecz także na wprowadzeniu zdrowego stylu życia, którego częścią składową jest post.

Continue reading

Rick Simpson – odezwa do Polaków o uwolnienie konopi

Rick Simpson wyleczył czerniaki skóry olejem z kwiatów konopi indyjskiej. Jego imieniem i nazwiskiem nazwany jest olej otrzymywany wymyśloną przez niego metodą. Tzw. Rick Simpson Oil to wysoko skondensowany olej o wysokiej zawartości THC i małej CBD. Otrzymywany jest na benzynie lekarskiej i składa się z kilkunastu odmian Indica. Rick jest jednym z najsławniejszych, społecznych propagatorów kuracji kannabinoidami.

Krótka historia ekspertyz kryminalistycznych w Auschwitz – Germar Rudolf

„Auschwitz” stało się symbolem największej zbrodni w historii ludzkości. Znaczenie rzekomego morderstwa miliona lub więcej osób, w większości Żydów, w wyniku gazowania w niemieckim obozie koncentracyjnym o tej nazwie, spowodowało niekończące się dyskusje wśród filozofów, teologów, pisarzy, a także prawników i historyków, oraz zrodziło niezliczone ilości frazesów z ust dziennikarzy i polityków.

prawda-czyni-wolnym

Tematem tego artykułu, jednakże, są następujące pytania:

  1. Czy te rzekome potworne zbrodnie powinny być przedmiotem wnikliwego badania w postaci dogłębnej analizy kryminalistycznej?
  2. Jakie ekspertyzy kryminalistyczne domniemanego miejsca zbrodni w Auschwitz zostały do tej pory przeprowadzone? Jak możemy ocenić ich rezultaty?

Moralny obowiązek badań kryminalistycznych

Późną wiosną 1993 roku, Instytut Maxa Plancka w Stuttgarcie wydał wewnętrzne pismo, w którym poinformował swoich pracowników, że jeden z doktorantów został zwolniony z powodu swoich badań na temat Auschwitz. Instytut wyjaśnił, że biorąc pod uwagę horror narodowosocjalistycznych zbrodni przeciwko Żydom, szczegółowe roztrząsanie sposobu, w jaki ofiary były zabijane lub próba ustalenia dokładniej liczby zmarłych, było czymś moralnie obrzydliwym. To, że jeden z największych na świecie instytutów naukowych zakomunikował swojemu personelowi, że ustalanie precyzyjnych danych jest nie tylko nieetyczne, ale również naganne i może skutkować zwolnieniem z pracy, nie pozbawione jest własnej ironii.

Czy naprawdę ma znaczenie, ilu Żydów straciło życie w niemieckiej strefie wpływów podczas drugiej wojny światowej? Czy to tak ważne, by po tylu latach próbować skrupulatnie badać to, jak zginęli? Przecież od strony moralnej z pewnością prawdą jest, że nawet jedna ofiara to za dużo; i nikt na poważnie nie zaprzecza temu, że wielu Żydów zmarło.

Continue reading

David Bowie – kolejna ofiara ludobójczej mafii farmaceutycznej

Kilka dni temu świat obiegła smutna wiadomość o śmierci legendarnego muzyka, który stał się kolejną z niezliczonych „wyleczonych na śmierć” przy pomocy chemio-‘terapii’ ofiar wielkiej farmacji. Czy przedwczesna śmierć Davida Bowie’go była nieunikniona? Czy rzeczywiście nie miał szans z rakiem wątroby? Czy diagnoza „nieuleczalny nowotwór” naprawdę oznacza nieuchronny koniec? Zapraszam do interesującej lektury..

David Bowie – China Girl

Continue reading

Ziemianie (Earthlings) – dokument

Film dokumentalny stworzony, by uświadomić przeciętnego człowieka, w jaki sposób współczesna cywilizacja wykorzystuje zwierzęta do własnych celów. Autor stawia tezę o ‘gatunkowizmie’ (dominacji człowieka i dyskryminacji innych gatunków) i ukazuje niehumanitarne, często wyjątkowo okrutne traktowanie i wykorzystywanie zwierząt, które wynika przede wszystkim z chęci zysku.

Obraz podzielony jest na kilka części, które ukazują wykorzystywanie mieszkańców Ziemi (zwierzęta domowe; hodowle mięsne i mleczne; produkcja skórzanej odzieży, butów, futer; badania laboratoryjne; cyrki, wędkarstwo, polowania). Spora część ujęć została nakręcona przy użyciu ukrytej kamery, gdyż właściciele rzeźni i laboratoriów nie zezwoliliby na filmowanie praktyk, które mają tam miejsce.

‘Earthlings’ zawiera wyjątkowo drastyczne sceny – tylko dla widzów o mocnych nerwach.

Toksemia (zanieczyszczenie organizmu) źródłem większości chorób

dees_vaccIstnieje tylko jeden powód choroby – trująca toksemia, która powstaje w organizmie poprzez złe nawyki żywieniowe i niesprawny proces wydalania.
                                           Arbuthont Lane M.D.

Zarazki nie są odpowiedzialne za wirusowe i bakteryjne choroby, bez względu na to, jaka to choroba i jakie ma ona właściwości. Choroba jest bezpośrednim skutkiem toksycznych warunków w organizmie. Najbardziej logiczne wytłumaczenie właściwości tych toksycznych warunków i tego, jak się one rozwijają w organizmie, podaje medycyna naturalna.

Według medycyny naturalnej jedyną prawdziwą przyczyną tzw. choroby zakaźnej jest toksemia, tj. stan charakteryzujący się akumulacją odpadów toksycznych w organizmie. Aby zrozumieć, jak toksemia rozwija się w organizmie, jak zapoczątkowuje chorobę zakaźną, należy najpierw wytłumaczyć proces wydalania.

Wydalanie jest procesem, podczas którego wewnętrzne odpady usuwane są z komórek i z płynów tkankowych, a następnie odprowadzane z organizmu różnymi kanałami, w szczególności przez płuca, nerki oraz skórę. Odpady te składają się z metabolicznych produktów ubocznych oraz nienaturalnej treści odpadowej, będącej wynikiem nieprawidłowej diety, gnicia jedzenia w przewodzie pokarmowym, leków oraz zanieczyszczeń środowiska.

Continue reading

Walter Last o chlorynie sodu (znanym również jako MMS)

ClO2MMS – nie zabija wszystkich szkodliwych mikroorganizmów

Chloryn sodu jest obecnie promowany jako Cudowny Suplement Mineralny (Miracle Mineral Supplement; w skrócie MMS) posiadający potężne własności przeciwbakteryjne. O jego sile może świadczyć oświadczenie odkrywcy jego zdolności Jima Humble’a, który poinformował, że 75 000 osób chorych na malarię, których poddano terapii z wykorzystaniem MMS, wyleczonych zostało w ciągu jednego dnia.1

Są jednak pewne problemy związane z wykorzystywaniem MMS. W niniejszym artykule wyjaśniam, jak je zminimalizować, integrując MMS z innymi naturalnymi terapiami i unikając traktowania go jako cudownego leku na wszystko.

Konwencjonalne stosowanie chlorynu sodu (NaClO2)

Chloryn sodu (NaClO2) w roztworze jest bardzo alkaliczny i stabilny, ale po zakwaszeniu wytwarza gazowy dwutlenek chloru (ClO2), który ma taki sam zapach jak chlor i jest przypuszczalnie najsilniejszym wśród wszechstronnych środków zwalczających mikroby i pasożyty. Niszcząc wszystkie beztlenowe mikroby i pasożyty, nie niszczy jednak korzystnych laktobakterii w naszej florze jelit. Jedynym osadem, jaki pozostaje w wodzie, w pokarmie lub w organizmie po kuracji przy pomocy MMS jest niewielka ilość chlorku sodu (NaCl), czyli soli kuchennej.

Continue reading

Ukryty projekt pseudo-Kurdystanu

Paryż i Londyn mnożą swoje kategoryczne deklaracje przeciwko Daeshowi, jego programowi czystek etnicznych i atakom terrorystycznym. A jednak przygotowują się potajemnie do czystek etnicznych w północnej Syrii, planując stworzenie pseudo-Kurdystanu i przemieszczenie Daeshu do Al-Anbar w celu utworzenia tam ‘Sunnistanu’. Thierry Meyssan analizuje ten plan i podkreśla liczne sprzeczności w oficjalnym dyskursie.

pseudo-Kurdystan

Na mapie opublikowanej w 2013 r. w New York Times przez dziennikarkę Robin Wright, pracującą wówczas jako naukowiec w Instytucie Pokoju Stanów Zjednoczonych, think tanku Pentagonu, widzimy Sunnistan, który miał być utworzony przez Daesh w czerwcu 2014 r., i z którego proklamował on Kalifat, jak również Kurdystan, który Francja, Izrael i Zjednoczone Królestwo chcą teraz stworzyć. Można zauważyć, że na powyższej mapie nie ma miejsca dla populacji chrześcijańskich, które albo będą musiały zostać przetransferowane do Europy, albo eksterminowane.

Continue reading

Kłamstwo, w którym żyjemy – Spencer Cathcart (Freshtastical)

Czy naprawdę jesteśmy wolni?

W sieci pojawiło się wiele opinii ekspertów, którzy wiedzą wszystko o prawie niczym, więc w linkach poniżej można znaleźć coś niecoś na temat danych poruszanych w materiale:

Continue reading

Jod – przywrócić uniwersalny składnik odżywczy medycynie

Dostępny na polskim rynku 1% płyn Lugola

Dostępny na polskim rynku 1% płyn Lugola

International Medical Veritas Association

Źródło: http://www.health-science-spirit.com/iodine.html

Tłumaczenie: BladyMamut

Podręczniki medyczne zawierają kilka istotnych fragmentów dezinformacji o niezbędnym elemencie, jakim jest jod, które mogą przyczynić się do powstania więcej ludzkiego cierpienia i śmierci, niż w obu w wojnach światowych łącznie. – Dr Guy Abraham

Obecna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w na samym początku 21 wieku, wymaga szybkich i gruntownych zmian w medycynie, nie tylko w powszechnej alopatycznej, ale również w alternatywnej. Świadomość tworzy się wokół konkluzji, że większość ludzi dzisiaj cierpi na przewlekłe zatrucia.

To nie tylko fakt, że fala toksycznych chemikaliów rośnie i zbiera się w naszych komórkach i krwi, szkodzi fizjologicznie, emocjonalnie oraz sieje spustoszenie psychiczne, ale ma również miejsce zwykły spadek jakości i ilości kluczowych składników odżywczych, jakie są spożywane. Jod jest tego doskonałym przykładem, w dzisiejszym świecie ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, żeby Ci brakowało, to jod.

Jod został wykryty w każdym organie i tkance ciała.

Możemy dyskutować o optymalnej dawce, ale powinniśmy znaleźć szybkie porozumienie co do tego, że jod jest absolutnie konieczny dla zdrowej tarczycy, jak również dla zdrowych jajników, piersi i prostaty. Obok zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet spowodowanego niedoborem jodu, istnieją przekonujące dowody, że niedobór jodu zwiększa ryzyko zachorowania na raka tarczycy. Są to tylko niektóre z powodów, żeby zainteresować się jodem. W dobie zwiększonego narażenia na substancje toksyczne potrzebujemy więcej, a nie mniej jodu, ponieważ ma bardzo specyficzny efekt przeciwko takim powszechnym truciznom jak fluor, brom oraz w mniejszym stopniu pomaga w eliminowaniu ołowiu i rtęci z organizmu. Dr Sebastiano Venturi w książce „Evolution of Dietary Antioxidants: Role of Iodine” wyjaśnia, że jod jest ważnym antyoksydantem i induktorem apoptozy o antynowotworowym i przeciwmiażdżycowym działaniu. Kiedy suplementujemy jod, widzimy zwiększoną aktywność antyoksydacyjną oraz zwiększoną aktywność systemu immunologicznego.

Continue reading

Toksyczne ubrania – dokument

24 kwietnia 2013 r. w Bangladeszu zawalił się budynek, w którym znajdowała się fabryka tekstyliów. W katastrofie zginęło 1127 osób, a ponad 2500 zostało rannych. Tragedia wywołała oburzenie opinii publicznej i zwróciła uwagę na warunki, w jakich wytwarza się odzież. Reżyserka Sophie Bonnet ujawnia, że w azjatyckich zakładach używa się zakazanych substancji chemicznych. Co gorsza, do uprawy bawełny, z której powstają ubrania, stosuje się 25% światowej produkcji środków owadobójczych i 10% globalnej produkcji pestycydów. Ludzie pracujący na plantacjach wymagają hospitalizacji, a nierzadko umierają wskutek zatrucia. Raport Greenpeace ujawnia, że w większości przebadanych próbek ubrań dziecięcych powstałych w Chinach wykryto substancje toksyczne. Ponadto organizacja ostrzega, że w odzieży znanych marek znaleziono substancje rakotwórcze, które wywierają również negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną człowieka.

Dr Robert Willner wstrzykuje sobie HIV w TV [1994]

Dr Robert E. Willner – lekarz z 40-letnim doświadczeniem, zdeklarowany demaskator oszustwa AIDS, autor książki „Deadly Deception: The Proof That Sex And HIV Absolutely Do Not Cause AIDS” (Zabójcze oszustwo – dowody, że seks i HIV absolutnie nie powodują AIDS).

7 grudnia 1994 roku w Hotelu Hollywood Roosevelt w Greensboro (USA, stan Karolina Północna), przed zgromadzeniem lekarzy medycyny alternatywnej i dziennikarzy, dr Robert E. Willner wbił igłę w palec 27-letniego studenta, mającego pozytywny wynik testu na HIV, a następnie tą samą igłą ukłuł siebie. Robił potem wielokrotnie test na HIV – za każdym razem wynik był negatywny.

Rok wcześniej dr Willner zaszokował Hiszpanię poprzez zaszczepienie się krwią Pedro Tocino, HIV-pozytywnego, chorego na hemofilię. To zdarzenie odnotowała na pierwszej stronie każda duża gazeta w Hiszpanii. Pojawił się też w najpopularniejszym programie telewizji hiszpańskiej, prezentując swoje stanowisko w sprawie AIDS.

Pytany, dlaczego ryzykuje życiem, dr Willner odpowiedział: „Robię to, aby położyć kres największemu morderczemu oszustwu w historii medycyny. Przez wstrzyknięcie sobie HIV-pozytywnej krwi dowiodę tego, podobnie jak Dr Walter Reed udowodnił prawdę o żółtej febrze. W ten sposób, mam nadzieję, odsłonię prawdę o HIV w interesie całej ludzkości”.

Dr Willner zmarł na atak serca 4 miesiące później – 15 kwietnia 1995 r. (i można przypuszczać, że nie była to śmierć przypadkowa.. )

Rafinowany cukier – najsłodsza trucizna

zabójczy cukierWiele różnych schorzeń, zarówno fizycznych jak i psychicznych, ma bezpośredni związek ze spożywaniem „czystego” rafinowanego cukru, czyli sacharozy.

DLACZEGO CUKIER JEST TOKSYCZNY DLA ORGANIZMU?

W roku 1957 dr William Coda Martin próbował odpowiedzieć na pytanie:

„Kiedy żywność jest żywnością, a kiedy trucizną?” Jego roboczą definicją „trucizny” było: „Medycznie: każda substancja dostarczona ciału, strawiona lub powstała wewnątrz ciała, która powoduje lub może powodować choroby. Fizycznie: każda substancja, która hamuje aktywność katalizatorów, które są znajdującymi się w organizmie w niewielkich ilościach substancjami chemicznymi lub enzymatycznymi aktywującymi reakcje”.[1] Słownik podaje nawet szerszą definicję „trucizny”: „aby wywrzeć szkodliwy wpływ lub aby wypaczyć funkcję”.

Dr Martin sklasyfikował cukier rafinowany jako truciznę, ponieważ jest on pozbawiony swoich sił witalnych, witamin i substancji mineralnych. „To, co zostaje, zawiera czyste, rafinowane węglowodany. Ciało nie może wykorzystywać tej rafinowanej skrobi i węglowodanów, jeśli nie występują razem z nimi usunięte białka, witaminy i substancje mineralne. Natura dostarcza tych elementów w każdej roślinie w ilościach wystarczających do metabolizowania zawartych w niej węglowodanów. Nie ma środków występujących w nadmiarze dla innych dodanych węglowodanów. Niekompletny metabolizm węglowodanów powoduje tworzenie «metabolitów toksycznych», takich jak kwas pirogronowy lub nienormalne cukry zawierające 5 atomów węgla. Kwas pirogronowy akumuluje się w mózgu i systemie nerwowym, a nienormalne cukry w czerwonych krwinkach krwi. Te toksyczne metabolity zakłócają oddychanie komórek, które nie mogą zapewnić odpowiedniej ilości tlenu dla przeżycia i normalnego funkcjonowania organizmu. Z upływem czasu niektóre z komórek obumierają. To zakłóca funkcje części ciała i staje się początkiem chorób degeneracyjnych”.[2]

Continue reading

Śladowe ilości – dokument

Film dokumentalny, którego motywem przewodnim jest tiomersal, antyseptyczny konserwant oparty na rtęci, opracowany przez naukowców z firmy farmaceutycznej Eli Lilly w 1927 roku.

Firma Eli Lilly przeprowadziła eksperyment na ludziach w trakcie epidemii zapalenia opon mózgowych w Indianapolis w stanie Indiana. Wybrano podgrupę 22 osób i podano im jednoprocentowy roztwór tiomersalu. Jest to dawka, która zabijała zwierzęta w laboratorium. Podano go dożylnie. Wszystkie 22 osoby zmarły. Nie zauważono toksycznego działania, jednak stwierdzono, że chorzy zmarli na zapalenie opon mózgowych oraz to, że tiomersal ma bardzo niski poziom toksyczności dla ludzi. Jest to jedyne badanie bezpieczeństwa tiomersalu, jakie wówczas przeprowadzono.

Wbrew powszechnym przekonaniom, nadal jest podawany dzieciom i kobietom w ciąży.

Wolna sieć? – audycja prison planet

W niniejszej audycji omawiamy zagadnienie wolnej sieci. Czy internet, komputery, telefony, i inne urządzenia komunikacyjne działające w sieci są przejawem wolności świata Zachodniego? Czy rozwój tych systemów komunikacji promuje wolne, demokratyczne społeczeństwa? Czy kolejne dziesięć lat ekspansji internetu w kierunku internetu rzeczy i technologii NBIC pogłębią wolność ludzkości? Na te i inne pytania staramy się odpowiedzieć w tej audycji.

http://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl_,p2009734645