Aluminium – tego nie polubisz, cz 1/6

 

Advertisements

Groźne nanocząstki w szczepionkach – prof. Maria Dorota Majewska

Jak już wcześniej pisałam, badacze Antonietta Gatti I Stefano Montanari z prestiżowego włoskiego Instytutu Nauki i Technologii opublikowali w 2016 r. wyniki analiz czystości 44 powszechnie stosowanych szczepionek dla dzieci i dorosłych i ujawnili, że wszystkie one zawierały znaczne ilości toksycznych, nieorganicznych – metalicznych i innych – zanieczyszczeń w postaci micro- i nanocząstek, agregatów, kryształów, precypitatów o wielkości od 100 nanometrów do ok. 10 mikronów (http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072. php; publikacja w załączniku).

Zanieczyszczenia te (włączając: ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, hafn) w postaci cząstek i agregatów nie były wymienione w firmowych ulotkach szczepionek. Są one obce dla komórek, nie są biodegradowalne i tworzą toksyczne kompleksy z innymi organicznymi i nieorganicznymi składnikami szczepionek oraz komórek. Jedynie szczepionki przeznaczone dla kotów były pozbawione tych zanieczyszczeń. Continue reading

Kto zabił Alexa Spourdalakisa (14-letniego autystycznego chłopca po szczepieniu MMR) – lektor

“Kto zabił Alexa Spourdalakis” to wyjątkowy film dokumentalny (kronika na bieżąco filmowana) pokazujący wypadki, które poprzedziły zarzuty zamordowania nastolatka chorego na ciężki przypadek autyzmu przez jego polską matkę i polską matkę chrzestną – bezsilną lekarkę nie mogącą praktykować w USA. Film pokazuje Alexa, który był chory na ciężki autyzm, był niemową i cierpiał na ciężkie problemy gastryczne. Złe leczenie pogarszające stan dziecka, lenistwo lekarzy i ich brak zainteresowania oraz lekceważenie opinii specjalistów doprowadziło do trzymania tego niesłychanie cierpiącego chłopca przez 76 dni w szpitalu Loyola w Chicago PRZYWIĄZANEGO do łóżka i szpikowanego lekami psychotropowymi wbrew opiniom matki i innych specjalistów. Wyczerpana i bezsilna matka i matka chrzestna nie mogąc znieść cierpienia dziecka postanowiły zabić chłopca i popełnić samobójstwo, które się nie udało. Film jest kroniką wydarzeń i pokazuje systemowe fiasko medycyny w leczeniu autyzmu jako psychiatrycznego kuriozum a nie zespołu chorobowego (gastrycznego, metabolicznego, fizjologicznego i neurologicznego), który daje się wyleczać. Każdy rodzic i lekarz, który się styka z autyzmem, MUSI zobaczyć ten film.

Continue reading

Goebbels i propaganda II wojny światowej

Mark Weber

Poza samym Hitlerem, być może najbardziej fascynującą postacią niemieckiej III Rzeszy jest publicysta i mówca Józef Goebbels. Jest on często przedstawiany jako mistrz kłamstwa i podstępnej propagandy. Jednak jego znany image, który otacza go szczególnie w USA, jest propagandowym kłamstwem.

Był dzieckiem rzymsko-katolickiej rodziny, z klasy średniej, ze średniej wielkości miasta Rhineland w Niemczech. Posiadł wykształcenie pierwszej klasy; był świetnym studentem. W wieku 24 lat obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Heidelberg. Po nieudanych próbach znalezienia zatrudnienia jako pisarz w większych państwowych gazetach, dziewięciomiesięcznej pracy w banku w Kolonii, został aktywistą raczkującej Narodowej Partii Socjalistycznej.

Continue reading

Leczenie Witaminą C – dr Thomas E. Levy

Znakomite wystąpienie jednego z największych znawców tematu witaminy C w świecie – dr Thomasa Levy’ego, gościa “Wiosny Zdrowia”, która odbyła się w dniach 1 – 2 kwietnia 2017 r. w Katowicach.

Dariusz Ratajczak: Hitchcock w Bergen-Belsen

Plakat ostrzegawczy z Auschwitz

Położony w pobliżu Hanoweru obóz koncentracyjny Bergen-Belsen (polskie wycieczki autokarowe niemal ocierają się o niego zdążając do banalnego „wesołego miasteczka” HEIDE PARK w niegdyś słowiańskiej Pustaci Lueneburskiej) pierwotnie przeznaczony był dla rannych żołnierzy niemieckich.

W roku 1943 założono tam obóz dla europejskich Żydów, którzy mieli być wymieniani za przetrzymywanych przez aliantów Niemców. Wprawdzie skończyły się „dobre czasy”, gdy SS wynajmowało dla dziesiątków tysięcy syjonistów statki na Bliski Wschód, Gestapo załatwiało wszelkie formalności, w Niemczech Gwiazdy Dawida dumnie powiewały nad kibucami (jeszcze w roku 1942!), Golda Meir rewizytowała w Berlinie Adolfa Eichmanna, a organ prasowy czarnego zakonu „Das Schwarze Korps”  (niezgorzej, cóż począć, redagowany) z nieskrywaną sympatią odnosił się do żydowskich lewicowych nacjonalistów, niemniej jednak w II fazie działań wojennych więźniom z obozu umożliwiano wyjazdy do Szwajcarii lub – via Turcja – do Palestyny. Aż do końca roku 1944 warunki życia w Bergen-Belsen były względnie znośne.

Nieszczęście zaczęło się w momencie przemieszczania wielkich mas ludzkich z zagrożonego sowieckim szturmem wschodu Europy.

Continue reading

Witamina C a zakrzepica żył głębokich

Działanie witaminy C na naczynia krwionośne

(tytuł badania)

Podwójnie ślepe badanie klinicznie zastało przeprowadzone na pacjentach, którzy byli podatni na zakrzepicę żył głębokich, z zastosowaniem witaminy C i placebo. […] Przypadki zakrzepicy żył głębokich w grupie witaminy C zostały zmniejszone o połowę […], ale co było bardziej uderzające, nastąpiła redukcja w fizycznych objawach. […] Dlatego witamina C ma potężne przeciwzakrzepowe działanie. (Atherosclerosis and vitamin C.)

[…] Andrews i Wilson, podając 200 mg witaminy dziennie geriatrycznym pacjentom, wykryli, że nie dostarcza to jakiejkolwiek ochrony przeciwko zakrzepicy żył głębokich. Sokoloff i pomocnicy, dając od 1 do 3 gramów dziennie starszym miażdżycowym pacjentom, byli w stanie ochronić wszystkich swoich 60 pacjentów przez okres 2 lat (do końca badania) od dalszych epizodów zakrzepicy. Rutynowe podawanie 500 mg dziennie naszym chirurgicznym pacjentom dało bardzo sporadyczne przypadki zakrzepicy żył głębokich, ale gdy zwiększyliśmy dawkę do 1 grama dziennie, nie mieliśmy dalszych przypadków. To sugeruje, że u starszych i najbardziej wrażliwych pacjentów potrzeba co najmniej 1 grama dziennie, aby zapewnić ochronę przed zakrzepicą żył głębokich.

[…] W ten sposób witamina C chroni naczynia włosowate poprzez bezpośrednie działanie na ściany naczyń krwionośnych […] Uszkodzenie naczyń włosowatych jest ostrym niedoborem, podczas gdy zakrzepica żył głębokich jest długoterminową, negatywną równowagą witaminy C.

C.R. Spittle, M.R. Path. The action of vitamin C on blood vessels: http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/studien_pdf/old/the_action_of_vitamin_c_on_blood_vessels.pdf
Autor w tekście powołuje się na własne badanie: Lancet. 1972 Jun 17;1(7764):1335.. Spittle CR. Atherosclerosis and vitamin C: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4113420

Za: https://www.facebook.com/permalink.php?id=243871532432315&story_fbid=340159679470166

O komorach gazowych i nie tylko – Dariusz Ratajczak

Rewizjoniści Holocaustu, czy tylko ci ,,trochę wątpiący”, są historyczną i społeczną rzeczywistością. Mamy prawo zgadzać się z nimi lub nie, aby jednak zająć własne stanowisko, należy poznać argumenty i sposób myślenia tego wewnętrznie zróżnicowanego (światopoglądowo, ideologicznie, nacyjnie, rasowo) środowiska. Jest to przecież warunek konieczny merytorycznej dyskusji; dyskusji pozbawionej zacietrzewienia lub kończącej się na sali sądowej.

ship_sinking

Dlatego też powodowany uczciwością historyka przytaczam wypowiedzi (również streszczenia wywodów) kilkunastu ludzi, którzy kwestionują istnienie komór gazowych w niektórych niemieckich obozach koncentracyjnych, zaprzeczają oficjalnej wersji Holocaustu lub protestują przeciwko wykorzystywaniu – ich zdaniem – tej niewątpliwej tragedii, do celów bieżącej polityki.

Zapewne rozumny człowiek zaznajomiony z oficjalnie i powszechnie przyjętą wersją wydarzeń, sam wyciągnie odpowiednie wnioski, z korzyścią dla prawdy historycznej.

Continue reading

Przemilczane i niewygodne fakty związane z wybuchem II wojny światowej

Jason Collett
9-6-10

judea-declares-war-on-germany

Nieoczekiwane wypowiedzi czterech kluczowych dyplomatów, którzy znajdowali się w pobliżu opisanych wydarzeń:

Joseph P. Kennedy, Ambasador USA w Wlk. Brytanii w latach bezpośrednio poprzedzających II wś., był ojcem słynnej dynastii Kennedy’ch. James Forrestal, pierwszy sekretarz Departamentu Obrony USA (1947-49), cytuje jego wypowiedź tuż sprzed wybuchu II Wojny Światowej: “Chamberlain (Premier Wielkiej Brytanii) oświadczył, że Ameryka i światowe żydostwo pchnęły Anglię do wojny.” (The Forrestal Diariesed. Mills, Cassel p. 129)

Książę Jerzy Potocki, Ambasador Polski w Waszyngtonie. Znany i wiarygodny brytyjski historyk wojskowości, generał-major JFC Fuller, cytuje słowa, jakie J. Potocki zawarł w swoim Raporcie ze stycznia 1939 do MSZ na temat amerykańskiej opinii publicznej: “Przede wszystkim cała propaganda znajduje się w żydowskich rękach”. Mówiąc o niesłychanej skuteczności ich propagandy, zwraca uwagę na ignorancję przeciętnego obywatela, który nie ma pojęcia, co naprawdę dzieje się w Europie. Zaskakuje go fakt, że “w całej tej starannie przygotowanej kampanii propagandowej na ogół nie wspomina się o Związku Radzieckim, a jeżeli już, to w przyjaznym tonie, tak że przeciętny czytelnik sądzi, że mamy do czynienia z jakimś przyjaznym, demokratycznym państwem. Żydzi nie tylko że utworzyli swoje niebezpieczne centrum w Nowym Świecie, które rozsiewa wrogość i nienawiść, ale również podzielili świat na dwa wrogie obozy. Prezydent Roosevelt otrzymał olbrzymie środki na gromadzenie zapasów broni dla przyszłej wojny, do której Żydzi prą z całych sił.” (Fuller, JFC: The decisive Battles of the Western World, vol. 3, pp 372-374)

Continue reading

Post w leczeniu chorób wewnętrznych

WSTĘP

Po raz pierwszy na Ukrainie zaproponowano oryginalną metodykę wykorzystania postu leczniczego w terapii chorób układu krążenia, oddechowego i pokarmowego. Metodyka zalecana jest dla lekarzy odnośnych specjalizacji oraz dla dietetyków.

Farmakoterapia współczesna nie jest (niestety) ukierunkowana na wykorzystanie znacznych możliwości rezerwowych organizmu, procesów autoregulacji i pobudzenie naturalnych reakcji samoleczenia organizmu. Na odwrót, wiele farmaceutyków przeznaczonych do zahamowania procesu patologicznego ujemnie wpływa na naturalną odporność organizmu i mechanizm zdrowienia. Różne objawy uboczne oraz powikłania alergiczne, jakie wynikają pod działaniem farmakoterapii, dyktują konieczność wprowadzenia niefarmakologicznych metod leczenia, w tym i postu, co do którego istnieje już wieloletnie doświadczenie stosowania – z pozytywnym wynikiem.

Post jest odmianą leczenia dietą, u podstaw której leży nieswoisty submaksymalny wpływ stresu, prowadzący do mobilizacji wewnętrznych naturalnych sił samoleczenia organizmu.

Doświadczenie światowe wykazuje, że realna droga walki z szeregiem „chorób cywilizacyjnych” polega nie tylko na farmakoterapii, lecz także na wprowadzeniu zdrowego stylu życia, którego częścią składową jest post.

Continue reading

Rick Simpson – odezwa do Polaków o uwolnienie konopi

Rick Simpson wyleczył czerniaki skóry olejem z kwiatów konopi indyjskiej. Jego imieniem i nazwiskiem nazwany jest olej otrzymywany wymyśloną przez niego metodą. Tzw. Rick Simpson Oil to wysoko skondensowany olej o wysokiej zawartości THC i małej CBD. Otrzymywany jest na benzynie lekarskiej i składa się z kilkunastu odmian Indica. Rick jest jednym z najsławniejszych, społecznych propagatorów kuracji kannabinoidami.

Krótka historia ekspertyz kryminalistycznych w Auschwitz – Germar Rudolf

„Auschwitz” stało się symbolem największej zbrodni w historii ludzkości. Znaczenie rzekomego morderstwa miliona lub więcej osób, w większości Żydów, w wyniku gazowania w niemieckim obozie koncentracyjnym o tej nazwie, spowodowało niekończące się dyskusje wśród filozofów, teologów, pisarzy, a także prawników i historyków, oraz zrodziło niezliczone ilości frazesów z ust dziennikarzy i polityków.

prawda-czyni-wolnym

Tematem tego artykułu, jednakże, są następujące pytania:

  1. Czy te rzekome potworne zbrodnie powinny być przedmiotem wnikliwego badania w postaci dogłębnej analizy kryminalistycznej?
  2. Jakie ekspertyzy kryminalistyczne domniemanego miejsca zbrodni w Auschwitz zostały do tej pory przeprowadzone? Jak możemy ocenić ich rezultaty?

Moralny obowiązek badań kryminalistycznych

Późną wiosną 1993 roku, Instytut Maxa Plancka w Stuttgarcie wydał wewnętrzne pismo, w którym poinformował swoich pracowników, że jeden z doktorantów został zwolniony z powodu swoich badań na temat Auschwitz. Instytut wyjaśnił, że biorąc pod uwagę horror narodowosocjalistycznych zbrodni przeciwko Żydom, szczegółowe roztrząsanie sposobu, w jaki ofiary były zabijane lub próba ustalenia dokładniej liczby zmarłych, było czymś moralnie obrzydliwym. To, że jeden z największych na świecie instytutów naukowych zakomunikował swojemu personelowi, że ustalanie precyzyjnych danych jest nie tylko nieetyczne, ale również naganne i może skutkować zwolnieniem z pracy, nie pozbawione jest własnej ironii.

Czy naprawdę ma znaczenie, ilu Żydów straciło życie w niemieckiej strefie wpływów podczas drugiej wojny światowej? Czy to tak ważne, by po tylu latach próbować skrupulatnie badać to, jak zginęli? Przecież od strony moralnej z pewnością prawdą jest, że nawet jedna ofiara to za dużo; i nikt na poważnie nie zaprzecza temu, że wielu Żydów zmarło.

Continue reading

David Bowie – kolejna ofiara ludobójczej mafii farmaceutycznej

Kilka dni temu świat obiegła smutna wiadomość o śmierci legendarnego muzyka, który stał się kolejną z niezliczonych „wyleczonych na śmierć” przy pomocy chemio-‘terapii’ ofiar wielkiej farmacji. Czy przedwczesna śmierć Davida Bowie’go była nieunikniona? Czy rzeczywiście nie miał szans z rakiem wątroby? Czy diagnoza „nieuleczalny nowotwór” naprawdę oznacza nieuchronny koniec? Zapraszam do interesującej lektury..

David Bowie – China Girl

Continue reading

Ziemianie (Earthlings) – dokument

Film dokumentalny stworzony, by uświadomić przeciętnego człowieka, w jaki sposób współczesna cywilizacja wykorzystuje zwierzęta do własnych celów. Autor stawia tezę o ‘gatunkowizmie’ (dominacji człowieka i dyskryminacji innych gatunków) i ukazuje niehumanitarne, często wyjątkowo okrutne traktowanie i wykorzystywanie zwierząt, które wynika przede wszystkim z chęci zysku.

Obraz podzielony jest na kilka części, które ukazują wykorzystywanie mieszkańców Ziemi (zwierzęta domowe; hodowle mięsne i mleczne; produkcja skórzanej odzieży, butów, futer; badania laboratoryjne; cyrki, wędkarstwo, polowania). Spora część ujęć została nakręcona przy użyciu ukrytej kamery, gdyż właściciele rzeźni i laboratoriów nie zezwoliliby na filmowanie praktyk, które mają tam miejsce.

‘Earthlings’ zawiera wyjątkowo drastyczne sceny – tylko dla widzów o mocnych nerwach.

Toksemia (zanieczyszczenie organizmu) źródłem większości chorób

dees_vaccIstnieje tylko jeden powód choroby – trująca toksemia, która powstaje w organizmie poprzez złe nawyki żywieniowe i niesprawny proces wydalania.
                                           Arbuthont Lane M.D.

Zarazki nie są odpowiedzialne za wirusowe i bakteryjne choroby, bez względu na to, jaka to choroba i jakie ma ona właściwości. Choroba jest bezpośrednim skutkiem toksycznych warunków w organizmie. Najbardziej logiczne wytłumaczenie właściwości tych toksycznych warunków i tego, jak się one rozwijają w organizmie, podaje medycyna naturalna.

Według medycyny naturalnej jedyną prawdziwą przyczyną tzw. choroby zakaźnej jest toksemia, tj. stan charakteryzujący się akumulacją odpadów toksycznych w organizmie. Aby zrozumieć, jak toksemia rozwija się w organizmie, jak zapoczątkowuje chorobę zakaźną, należy najpierw wytłumaczyć proces wydalania.

Wydalanie jest procesem, podczas którego wewnętrzne odpady usuwane są z komórek i z płynów tkankowych, a następnie odprowadzane z organizmu różnymi kanałami, w szczególności przez płuca, nerki oraz skórę. Odpady te składają się z metabolicznych produktów ubocznych oraz nienaturalnej treści odpadowej, będącej wynikiem nieprawidłowej diety, gnicia jedzenia w przewodzie pokarmowym, leków oraz zanieczyszczeń środowiska.

Continue reading

Walter Last o chlorynie sodu (znanym również jako MMS)

ClO2MMS – nie zabija wszystkich szkodliwych mikroorganizmów

Chloryn sodu jest obecnie promowany jako Cudowny Suplement Mineralny (Miracle Mineral Supplement; w skrócie MMS) posiadający potężne własności przeciwbakteryjne. O jego sile może świadczyć oświadczenie odkrywcy jego zdolności Jima Humble’a, który poinformował, że 75 000 osób chorych na malarię, których poddano terapii z wykorzystaniem MMS, wyleczonych zostało w ciągu jednego dnia.1

Są jednak pewne problemy związane z wykorzystywaniem MMS. W niniejszym artykule wyjaśniam, jak je zminimalizować, integrując MMS z innymi naturalnymi terapiami i unikając traktowania go jako cudownego leku na wszystko.

Konwencjonalne stosowanie chlorynu sodu (NaClO2)

Chloryn sodu (NaClO2) w roztworze jest bardzo alkaliczny i stabilny, ale po zakwaszeniu wytwarza gazowy dwutlenek chloru (ClO2), który ma taki sam zapach jak chlor i jest przypuszczalnie najsilniejszym wśród wszechstronnych środków zwalczających mikroby i pasożyty. Niszcząc wszystkie beztlenowe mikroby i pasożyty, nie niszczy jednak korzystnych laktobakterii w naszej florze jelit. Jedynym osadem, jaki pozostaje w wodzie, w pokarmie lub w organizmie po kuracji przy pomocy MMS jest niewielka ilość chlorku sodu (NaCl), czyli soli kuchennej.

Continue reading

Ukryty projekt pseudo-Kurdystanu

Paryż i Londyn mnożą swoje kategoryczne deklaracje przeciwko Daeshowi, jego programowi czystek etnicznych i atakom terrorystycznym. A jednak przygotowują się potajemnie do czystek etnicznych w północnej Syrii, planując stworzenie pseudo-Kurdystanu i przemieszczenie Daeshu do Al-Anbar w celu utworzenia tam ‘Sunnistanu’. Thierry Meyssan analizuje ten plan i podkreśla liczne sprzeczności w oficjalnym dyskursie.

pseudo-Kurdystan

Na mapie opublikowanej w 2013 r. w New York Times przez dziennikarkę Robin Wright, pracującą wówczas jako naukowiec w Instytucie Pokoju Stanów Zjednoczonych, think tanku Pentagonu, widzimy Sunnistan, który miał być utworzony przez Daesh w czerwcu 2014 r., i z którego proklamował on Kalifat, jak również Kurdystan, który Francja, Izrael i Zjednoczone Królestwo chcą teraz stworzyć. Można zauważyć, że na powyższej mapie nie ma miejsca dla populacji chrześcijańskich, które albo będą musiały zostać przetransferowane do Europy, albo eksterminowane.

Continue reading

Kłamstwo, w którym żyjemy – Spencer Cathcart (Freshtastical)

Czy naprawdę jesteśmy wolni?

W sieci pojawiło się wiele opinii ekspertów, którzy wiedzą wszystko o prawie niczym, więc w linkach poniżej można znaleźć coś niecoś na temat danych poruszanych w materiale:

Continue reading

Jod – przywrócić uniwersalny składnik odżywczy medycynie

Dostępny na polskim rynku 1% płyn Lugola

Dostępny na polskim rynku 1% płyn Lugola

International Medical Veritas Association

Źródło: http://www.health-science-spirit.com/iodine.html

Tłumaczenie: BladyMamut

Podręczniki medyczne zawierają kilka istotnych fragmentów dezinformacji o niezbędnym elemencie, jakim jest jod, które mogą przyczynić się do powstania więcej ludzkiego cierpienia i śmierci, niż w obu w wojnach światowych łącznie. – Dr Guy Abraham

Obecna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w na samym początku 21 wieku, wymaga szybkich i gruntownych zmian w medycynie, nie tylko w powszechnej alopatycznej, ale również w alternatywnej. Świadomość tworzy się wokół konkluzji, że większość ludzi dzisiaj cierpi na przewlekłe zatrucia.

To nie tylko fakt, że fala toksycznych chemikaliów rośnie i zbiera się w naszych komórkach i krwi, szkodzi fizjologicznie, emocjonalnie oraz sieje spustoszenie psychiczne, ale ma również miejsce zwykły spadek jakości i ilości kluczowych składników odżywczych, jakie są spożywane. Jod jest tego doskonałym przykładem, w dzisiejszym świecie ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, żeby Ci brakowało, to jod.

Jod został wykryty w każdym organie i tkance ciała.

Możemy dyskutować o optymalnej dawce, ale powinniśmy znaleźć szybkie porozumienie co do tego, że jod jest absolutnie konieczny dla zdrowej tarczycy, jak również dla zdrowych jajników, piersi i prostaty. Obok zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet spowodowanego niedoborem jodu, istnieją przekonujące dowody, że niedobór jodu zwiększa ryzyko zachorowania na raka tarczycy. Są to tylko niektóre z powodów, żeby zainteresować się jodem. W dobie zwiększonego narażenia na substancje toksyczne potrzebujemy więcej, a nie mniej jodu, ponieważ ma bardzo specyficzny efekt przeciwko takim powszechnym truciznom jak fluor, brom oraz w mniejszym stopniu pomaga w eliminowaniu ołowiu i rtęci z organizmu. Dr Sebastiano Venturi w książce „Evolution of Dietary Antioxidants: Role of Iodine” wyjaśnia, że jod jest ważnym antyoksydantem i induktorem apoptozy o antynowotworowym i przeciwmiażdżycowym działaniu. Kiedy suplementujemy jod, widzimy zwiększoną aktywność antyoksydacyjną oraz zwiększoną aktywność systemu immunologicznego.

Continue reading