Zmarł prof. Robert Faurisson, niestrudzony działacz walczący o prawdę historyczną i wolność słowa

21 października 2018 roku zmarł w Vichy, przeżywszy lat 89, prof. Robert Faurisson, francuski literaturoznawca, autor licznych prac naukowych oraz publicystyczno-historycznych.

faurisson2Przez kilkadziesiąt lat, od początku lat 1970., publikował krytyczne prace na temat tzw. Holokaustu, za co był prześladowany przez lobby syjonistyczne. W roku 1991 za głoszenie swoich poglądów i publikowanie niezbitych dowodów na liczne manipulacje dotyczące oficjalnej wersji tzw. Holokaustu, został usunięty z profesury literatury na uniwersytecie w Lyonie.

Był wielokrotnie skazywany przez sądy za tzw. negowanie Holokaustu, był kilkakrotnie brutalnie pobity przez “nieznanych sprawców” oraz żydowskie bojówki. Jego prace były objęte ścisłą cenzurą, a traktowanie przez francuski wymiar sprawiedliwości wzbudzało sprzeciw nawet wśród jego ideowych przeciwników, w tym znanego żydowskiego intelektualisty Noama Chomsky’ego.

Continue reading

Jak Brytyjczycy zdobywali zeznania Rudolfa Hössa

Żydzi torturowali Rudolfa Hössa? Nie no, nieprawdopodobne…

Rudolf Höss był pierwszym z trzech dowódców obozu koncentracyjnego Auschwitz. Często nazywa się go “komendantem Auschwitz”, a opinia publiczna zna go m.in. z książki wydanej pod tytułem “Komendant obozu w Auschwitz”.

Stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym jako świadek w dniu 15 kwietnia 1946 r., i to jego zeznanie wywołało sensację. Ku zdumieniu oskarżonych i w obecności dziennikarzy z całego świata przyznał się do najbardziej przerażających zbrodni, jakie historia kiedykolwiek znała. Powiedział, że osobiście otrzymał od Himmlera rozkaz eksterminacji żydów. Ocenił, że w Auschwitz 3 000 000 ludzi zostało eksterminowanych, z czego 2 500 000 za pomocą komór gazowych. Jego zeznanie było fałszywe. Zostało wymuszone na Hössie torturami, ale aż do 1983 roku nie można było poznać tożsamości oprawców i natury zadawanych mu tortur.

Przyznanie się Rudolfa Hössa stanowi podstawę teorii, która utrzymuje, że systematyczna eksterminacja żydów, zwłaszcza za pomocą komór gazowych, była historyczną rzeczywistością. Te zeznania składają się zasadniczo z czterech dokumentów, które w porządku chronologicznym są następujące:

Continue reading

Minęło osiem lat od śmierci dr Dariusza Ratajczaka

„Każdy szanujący się historyk jest z natury rewizjonistą. Bo zadaje sobie pytania: czy aby na pewno?”

Minęło osiem lat od śmierci dr Dariusza Ratajczaka. Jego rozkładające się zwłoki znaleziono 11 czerwca 2010 roku w samochodzie na parkingu przed supermarketem Karolinka w Opolu. Zmarł w nieznanych okolicznościach; przyjęto 29 maja 2010 r. jako dzień jego śmierci.

Syn mec. Cyryla Ratajczaka, znanego obrońcy Ryszarda Kowalczyka oraz działaczy Solidarności w czasie stanu wojennego, miał Dariusz dobrze zapowiadającą się przyszłość zawodową przed sobą. Był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Opolskim. W 1991 r. ubiegał się o mandat poselski z ramienia Stronnictwa Narodowego.

“Każdy szanujący się historyk jest z natury rewizjonistą. Bo zadaje sobie pytania: czy aby na pewno?” – pisał opolski historyk. Jakie były skutki takiej postawy? – „Pogrzeb odbył się w warunkach konspiracyjnych. Nikt niepożądany nie był poinformowany o terminie pochowania zmarłego. Obecni byli tylko członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele, w sumie kilkadziesiąt osób. Tablica na jego grobie informuje, iż zmarł 29 maja 2010 roku. Nie można tu nie wspomnieć o osobliwym pożegnaniu ze strony „Gazety Wyborczej”, która wiadomość o śmierci swej ofiary umieściła pod tytułem „Znaleziono ciało kłamcy oświęcimskiego”.

Continue reading

Kłamstwo oświęcimskie – zakaz debaty o historii

“Negowanie istnienia obozów zagłady to jedna ze współczesnych form antysemityzmu”. Takiego zdania są zwolennicy zapisów uniemożliwiających otwartą debatę o Holocauście, zwolennicy karania tzw. “kłamstwa oświęcimskiego”. Jakimi posługują się argumentami i dlaczego nie chcą, aby dozwolonym było posiadanie odmiennej opinii na ten temat?

freedom-of-expression

W 2008 roku rzecznik praw obywatelskich zaproponował zniesienie zapisu dotyczącego “kłamstwa oświęcimskiego”. Stało się to przy okazji debaty nad tym, aby znieść art. 132 kodeksu karnego, który umożliwiał karanie osób pomawiających naród polski o udział, organizowanie i odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne i nazistowskie. Stanowisko to wywołało lawinę krytyki środowisk żydowskich i żydofilskich. Zniesienie karalności pomawiania narodu polskiego dawałoby możliwość jeszcze większego zakłamywania historii przez osobników pokroju Grossa i jego apologetów [bardzo wątpliwe – pm]. O ile art. 132 w kontekście pomawiania Polaków o udział w np. Holocauście jest w praktyce martwy, o tyle “kłamstwo oświęcimskie” ścigane jest z całą surowością prawa.

Continue reading

Kto zabił Alexa Spourdalakisa (14-letniego autystycznego chłopca po szczepieniu MMR) – lektor

“Kto zabił Alexa Spourdalakis” to wyjątkowy film dokumentalny (kronika na bieżąco filmowana) pokazujący wypadki, które poprzedziły zarzuty zamordowania nastolatka chorego na ciężki przypadek autyzmu przez jego polską matkę i polską matkę chrzestną – bezsilną lekarkę nie mogącą praktykować w USA. Film pokazuje Alexa, który był chory na ciężki autyzm, był niemową i cierpiał na ciężkie problemy gastryczne. Złe leczenie pogarszające stan dziecka, lenistwo lekarzy i ich brak zainteresowania oraz lekceważenie opinii specjalistów doprowadziło do trzymania tego niesłychanie cierpiącego chłopca przez 76 dni w szpitalu Loyola w Chicago PRZYWIĄZANEGO do łóżka i szpikowanego lekami psychotropowymi wbrew opiniom matki i innych specjalistów. Wyczerpana i bezsilna matka i matka chrzestna nie mogąc znieść cierpienia dziecka postanowiły zabić chłopca i popełnić samobójstwo, które się nie udało. Film jest kroniką wydarzeń i pokazuje systemowe fiasko medycyny w leczeniu autyzmu jako psychiatrycznego kuriozum a nie zespołu chorobowego (gastrycznego, metabolicznego, fizjologicznego i neurologicznego), który daje się wyleczać. Każdy rodzic i lekarz, który się styka z autyzmem, MUSI zobaczyć ten film.

Continue reading

Leczenie Witaminą C – dr Thomas E. Levy

Znakomite wystąpienie jednego z największych znawców tematu witaminy C w świecie – dr Thomasa Levy’ego, gościa “Wiosny Zdrowia”, która odbyła się w dniach 1 – 2 kwietnia 2017 r. w Katowicach.

Dariusz Ratajczak: Hitchcock w Bergen-Belsen

Plakat ostrzegawczy z Auschwitz

Położony w pobliżu Hanoweru obóz koncentracyjny Bergen-Belsen (polskie wycieczki autokarowe niemal ocierają się o niego zdążając do banalnego „wesołego miasteczka” HEIDE PARK w niegdyś słowiańskiej Pustaci Lueneburskiej) pierwotnie przeznaczony był dla rannych żołnierzy niemieckich.

W roku 1943 założono tam obóz dla europejskich Żydów, którzy mieli być wymieniani za przetrzymywanych przez aliantów Niemców. Wprawdzie skończyły się „dobre czasy”, gdy SS wynajmowało dla dziesiątków tysięcy syjonistów statki na Bliski Wschód, Gestapo załatwiało wszelkie formalności, w Niemczech Gwiazdy Dawida dumnie powiewały nad kibucami (jeszcze w roku 1942!), Golda Meir rewizytowała w Berlinie Adolfa Eichmanna, a organ prasowy czarnego zakonu „Das Schwarze Korps”  (niezgorzej, cóż począć, redagowany) z nieskrywaną sympatią odnosił się do żydowskich lewicowych nacjonalistów, niemniej jednak w II fazie działań wojennych więźniom z obozu umożliwiano wyjazdy do Szwajcarii lub – via Turcja – do Palestyny. Aż do końca roku 1944 warunki życia w Bergen-Belsen były względnie znośne.

Nieszczęście zaczęło się w momencie przemieszczania wielkich mas ludzkich z zagrożonego sowieckim szturmem wschodu Europy.

Continue reading

Witamina C a zakrzepica żył głębokich

Działanie witaminy C na naczynia krwionośne

(tytuł badania)

Podwójnie ślepe badanie klinicznie zastało przeprowadzone na pacjentach, którzy byli podatni na zakrzepicę żył głębokich, z zastosowaniem witaminy C i placebo. […] Przypadki zakrzepicy żył głębokich w grupie witaminy C zostały zmniejszone o połowę […], ale co było bardziej uderzające, nastąpiła redukcja w fizycznych objawach. […] Dlatego witamina C ma potężne przeciwzakrzepowe działanie. (Atherosclerosis and vitamin C.)

[…] Andrews i Wilson, podając 200 mg witaminy dziennie geriatrycznym pacjentom, wykryli, że nie dostarcza to jakiejkolwiek ochrony przeciwko zakrzepicy żył głębokich. Sokoloff i pomocnicy, dając od 1 do 3 gramów dziennie starszym miażdżycowym pacjentom, byli w stanie ochronić wszystkich swoich 60 pacjentów przez okres 2 lat (do końca badania) od dalszych epizodów zakrzepicy. Rutynowe podawanie 500 mg dziennie naszym chirurgicznym pacjentom dało bardzo sporadyczne przypadki zakrzepicy żył głębokich, ale gdy zwiększyliśmy dawkę do 1 grama dziennie, nie mieliśmy dalszych przypadków. To sugeruje, że u starszych i najbardziej wrażliwych pacjentów potrzeba co najmniej 1 grama dziennie, aby zapewnić ochronę przed zakrzepicą żył głębokich.

[…] W ten sposób witamina C chroni naczynia włosowate poprzez bezpośrednie działanie na ściany naczyń krwionośnych […] Uszkodzenie naczyń włosowatych jest ostrym niedoborem, podczas gdy zakrzepica żył głębokich jest długoterminową, negatywną równowagą witaminy C.

C.R. Spittle, M.R. Path. The action of vitamin C on blood vessels: http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/studien_pdf/old/the_action_of_vitamin_c_on_blood_vessels.pdf
Autor w tekście powołuje się na własne badanie: Lancet. 1972 Jun 17;1(7764):1335.. Spittle CR. Atherosclerosis and vitamin C: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4113420

Za: https://www.facebook.com/permalink.php?id=243871532432315&story_fbid=340159679470166

O komorach gazowych i nie tylko – Dariusz Ratajczak

Rewizjoniści Holocaustu, czy tylko ci ,,trochę wątpiący”, są historyczną i społeczną rzeczywistością. Mamy prawo zgadzać się z nimi lub nie, aby jednak zająć własne stanowisko, należy poznać argumenty i sposób myślenia tego wewnętrznie zróżnicowanego (światopoglądowo, ideologicznie, nacyjnie, rasowo) środowiska. Jest to przecież warunek konieczny merytorycznej dyskusji; dyskusji pozbawionej zacietrzewienia lub kończącej się na sali sądowej.

ship_sinking

Dlatego też powodowany uczciwością historyka przytaczam wypowiedzi (również streszczenia wywodów) kilkunastu ludzi, którzy kwestionują istnienie komór gazowych w niektórych niemieckich obozach koncentracyjnych, zaprzeczają oficjalnej wersji Holocaustu lub protestują przeciwko wykorzystywaniu – ich zdaniem – tej niewątpliwej tragedii, do celów bieżącej polityki.

Zapewne rozumny człowiek zaznajomiony z oficjalnie i powszechnie przyjętą wersją wydarzeń, sam wyciągnie odpowiednie wnioski, z korzyścią dla prawdy historycznej.

Continue reading

Post w leczeniu chorób wewnętrznych

WSTĘP

Po raz pierwszy na Ukrainie zaproponowano oryginalną metodykę wykorzystania postu leczniczego w terapii chorób układu krążenia, oddechowego i pokarmowego. Metodyka zalecana jest dla lekarzy odnośnych specjalizacji oraz dla dietetyków.

Farmakoterapia współczesna nie jest (niestety) ukierunkowana na wykorzystanie znacznych możliwości rezerwowych organizmu, procesów autoregulacji i pobudzenia naturalnych reakcji samoleczenia organizmu. Na odwrót, wiele farmaceutyków przeznaczonych do zahamowania procesu patologicznego ujemnie wpływa na naturalną odporność organizmu i mechanizm zdrowienia. Różne objawy uboczne oraz powikłania alergiczne, jakie wynikają pod działaniem farmakoterapii, dyktują konieczność wprowadzenia niefarmakologicznych metod leczenia, w tym i postu, co do którego istnieje już wieloletnie doświadczenie stosowania – z pozytywnym wynikiem.

Post jest odmianą leczenia dietą, u podstaw której leży nieswoisty submaksymalny wpływ stresu, prowadzący do mobilizacji wewnętrznych naturalnych sił samoleczenia organizmu.

Doświadczenie światowe wykazuje, że realna droga walki z szeregiem „chorób cywilizacyjnych” polega nie tylko na farmakoterapii, lecz także na wprowadzeniu zdrowego stylu życia, którego częścią składową jest post.

Continue reading

Krótka historia ekspertyz kryminalistycznych w Auschwitz – Germar Rudolf

„Auschwitz” stało się symbolem największej zbrodni w historii ludzkości. Znaczenie rzekomego morderstwa miliona lub więcej osób, w większości Żydów, w wyniku gazowania w niemieckim obozie koncentracyjnym o tej nazwie, spowodowało niekończące się dyskusje wśród filozofów, teologów, pisarzy, a także prawników i historyków, oraz zrodziło niezliczone ilości frazesów z ust dziennikarzy i polityków.

prawda-czyni-wolnym

Tematem tego artykułu, jednakże, są następujące pytania:

  1. Czy te rzekome potworne zbrodnie powinny być przedmiotem wnikliwego badania w postaci dogłębnej analizy kryminalistycznej?
  2. Jakie ekspertyzy kryminalistyczne domniemanego miejsca zbrodni w Auschwitz zostały do tej pory przeprowadzone? Jak możemy ocenić ich rezultaty?

Moralny obowiązek badań kryminalistycznych

Późną wiosną 1993 roku, Instytut Maxa Plancka w Stuttgarcie wydał wewnętrzne pismo, w którym poinformował swoich pracowników, że jeden z doktorantów został zwolniony z powodu swoich badań na temat Auschwitz. Instytut wyjaśnił, że biorąc pod uwagę horror narodowosocjalistycznych zbrodni przeciwko Żydom, szczegółowe roztrząsanie sposobu, w jaki ofiary były zabijane lub próba ustalenia dokładniej liczby zmarłych, było czymś moralnie obrzydliwym. To, że jeden z największych na świecie instytutów naukowych zakomunikował swojemu personelowi, że ustalanie precyzyjnych danych jest nie tylko nieetyczne, ale również naganne i może skutkować zwolnieniem z pracy, nie pozbawione jest własnej ironii.

Czy naprawdę ma znaczenie, ilu Żydów straciło życie w niemieckiej strefie wpływów podczas drugiej wojny światowej? Czy to tak ważne, by po tylu latach próbować skrupulatnie badać to, jak zginęli? Przecież od strony moralnej z pewnością prawdą jest, że nawet jedna ofiara to za dużo; i nikt na poważnie nie zaprzecza temu, że wielu Żydów zmarło.

Continue reading

David Bowie – kolejna ofiara ludobójczej mafii farmaceutycznej

Kilka dni temu świat obiegła smutna wiadomość o śmierci legendarnego muzyka, który stał się kolejną z niezliczonych „wyleczonych na śmierć” przy pomocy chemio-‘terapii’ ofiar wielkiej farmacji. Czy przedwczesna śmierć Davida Bowie’go była nieunikniona? Czy rzeczywiście nie miał szans z rakiem wątroby? Czy diagnoza „nieuleczalny nowotwór” naprawdę oznacza nieuchronny koniec? Zapraszam do interesującej lektury..

David Bowie – China Girl

Continue reading

Ziemianie (Earthlings) – dokument

Film dokumentalny stworzony, by uświadomić przeciętnego człowieka, w jaki sposób współczesna cywilizacja wykorzystuje zwierzęta do własnych celów. Autor stawia tezę o ‘gatunkowizmie’ (dominacji człowieka i dyskryminacji innych gatunków) i ukazuje niehumanitarne, często wyjątkowo okrutne traktowanie i wykorzystywanie zwierząt, które wynika przede wszystkim z chęci zysku.

Obraz podzielony jest na kilka części, które ukazują wykorzystywanie mieszkańców Ziemi (zwierzęta domowe; hodowle mięsne i mleczne; produkcja skórzanej odzieży, butów, futer; badania laboratoryjne; cyrki, wędkarstwo, polowania). Spora część ujęć została nakręcona przy użyciu ukrytej kamery, gdyż właściciele rzeźni i laboratoriów nie zezwoliliby na filmowanie praktyk, które mają tam miejsce.

‘Earthlings’ zawiera wyjątkowo drastyczne sceny – tylko dla widzów o mocnych nerwach.

Toksemia (zanieczyszczenie organizmu) źródłem większości chorób

dees_vaccIstnieje tylko jeden powód choroby – trująca toksemia, która powstaje w organizmie poprzez złe nawyki żywieniowe i niesprawny proces wydalania.
                                           Arbuthont Lane M.D.

Zarazki nie są odpowiedzialne za wirusowe i bakteryjne choroby, bez względu na to, jaka to choroba i jakie ma ona właściwości. Choroba jest bezpośrednim skutkiem toksycznych warunków w organizmie. Najbardziej logiczne wytłumaczenie właściwości tych toksycznych warunków i tego, jak się one rozwijają w organizmie, podaje medycyna naturalna.

Według medycyny naturalnej jedyną prawdziwą przyczyną tzw. choroby zakaźnej jest toksemia, tj. stan charakteryzujący się akumulacją odpadów toksycznych w organizmie. Aby zrozumieć, jak toksemia rozwija się w organizmie, jak zapoczątkowuje chorobę zakaźną, należy najpierw wytłumaczyć proces wydalania.

Wydalanie jest procesem, podczas którego wewnętrzne odpady usuwane są z komórek i z płynów tkankowych, a następnie odprowadzane z organizmu różnymi kanałami, w szczególności przez płuca, nerki oraz skórę. Odpady te składają się z metabolicznych produktów ubocznych oraz nienaturalnej treści odpadowej, będącej wynikiem nieprawidłowej diety, gnicia jedzenia w przewodzie pokarmowym, leków oraz zanieczyszczeń środowiska.

Continue reading

Walter Last o chlorynie sodu (znanym również jako MMS)

ClO2MMS – nie zabija wszystkich szkodliwych mikroorganizmów

Chloryn sodu jest obecnie promowany jako Cudowny Suplement Mineralny (Miracle Mineral Supplement; w skrócie MMS) posiadający potężne własności przeciwbakteryjne. O jego sile może świadczyć oświadczenie odkrywcy jego zdolności Jima Humble’a, który poinformował, że 75 000 osób chorych na malarię, których poddano terapii z wykorzystaniem MMS, wyleczonych zostało w ciągu jednego dnia (1).

Są jednak pewne problemy związane z wykorzystywaniem MMS. W niniejszym artykule wyjaśniam, jak je zminimalizować, integrując MMS z innymi naturalnymi terapiami i unikając traktowania go jako cudownego leku na wszystko.

Konwencjonalne stosowanie chlorynu sodu (NaClO2)

Chloryn sodu (NaClO2) w roztworze jest bardzo alkaliczny i stabilny, ale po zakwaszeniu wytwarza gazowy dwutlenek chloru (ClO2), który ma taki sam zapach jak chlor i jest przypuszczalnie najsilniejszym wśród wszechstronnych środków zwalczających mikroby i pasożyty. Niszcząc wszystkie beztlenowe mikroby i pasożyty, nie niszczy jednak korzystnych laktobakterii w naszej florze jelit. Jedynym osadem, jaki pozostaje w wodzie, w pokarmie lub w organizmie po kuracji przy pomocy MMS jest niewielka ilość chlorku sodu (NaCl), czyli soli kuchennej.

Continue reading

Kłamstwo, w którym żyjemy – Spencer Cathcart (Freshtastical)

Czy naprawdę jesteśmy wolni?

W sieci pojawiło się wiele opinii ekspertów, którzy wiedzą wszystko o prawie niczym, więc w linkach poniżej można znaleźć coś niecoś na temat danych poruszanych w materiale:

Continue reading

Jod – przywrócić uniwersalny składnik odżywczy medycynie

Dostępny na polskim rynku 1% płyn Lugola

Dostępny na polskim rynku 1% płyn Lugola

International Medical Veritas Association

Źródło: http://www.health-science-spirit.com/iodine.html

Tłumaczenie: BladyMamut

Podręczniki medyczne zawierają kilka istotnych fragmentów dezinformacji o niezbędnym elemencie, jakim jest jod, które mogą przyczynić się do powstania więcej ludzkiego cierpienia i śmierci, niż w obu w wojnach światowych łącznie. – Dr Guy Abraham

Obecna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w na samym początku 21 wieku, wymaga szybkich i gruntownych zmian w medycynie, nie tylko w powszechnej alopatycznej, ale również w alternatywnej. Świadomość tworzy się wokół konkluzji, że większość ludzi dzisiaj cierpi na przewlekłe zatrucia.

To nie tylko fakt, że fala toksycznych chemikaliów rośnie i zbiera się w naszych komórkach i krwi, szkodzi fizjologicznie, emocjonalnie oraz sieje spustoszenie psychiczne, ale ma również miejsce zwykły spadek jakości i ilości kluczowych składników odżywczych, jakie są spożywane. Jod jest tego doskonałym przykładem, w dzisiejszym świecie ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, żeby Ci brakowało, to jod.

Jod został wykryty w każdym organie i tkance ciała.

Możemy dyskutować o optymalnej dawce, ale powinniśmy znaleźć szybkie porozumienie co do tego, że jod jest absolutnie konieczny dla zdrowej tarczycy, jak również dla zdrowych jajników, piersi i prostaty. Obok zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet spowodowanego niedoborem jodu, istnieją przekonujące dowody, że niedobór jodu zwiększa ryzyko zachorowania na raka tarczycy. Są to tylko niektóre z powodów, żeby zainteresować się jodem. W dobie zwiększonego narażenia na substancje toksyczne potrzebujemy więcej, a nie mniej jodu, ponieważ ma bardzo specyficzny efekt przeciwko takim powszechnym truciznom jak fluor, brom oraz w mniejszym stopniu pomaga w eliminowaniu ołowiu i rtęci z organizmu. Dr Sebastiano Venturi w książce „Evolution of Dietary Antioxidants: Role of Iodine” wyjaśnia, że jod jest ważnym antyoksydantem i induktorem apoptozy o antynowotworowym i przeciwmiażdżycowym działaniu. Kiedy suplementujemy jod, widzimy zwiększoną aktywność antyoksydacyjną oraz zwiększoną aktywność systemu immunologicznego.

Continue reading

Rafinowany cukier – najsłodsza trucizna

zabójczy cukierWiele różnych schorzeń, zarówno fizycznych jak i psychicznych, ma bezpośredni związek ze spożywaniem „czystego” rafinowanego cukru, czyli sacharozy.

DLACZEGO CUKIER JEST TOKSYCZNY DLA ORGANIZMU?

W roku 1957 dr William Coda Martin próbował odpowiedzieć na pytanie:

„Kiedy żywność jest żywnością, a kiedy trucizną?” Jego roboczą definicją „trucizny” było: „Medycznie: każda substancja dostarczona ciału, strawiona lub powstała wewnątrz ciała, która powoduje lub może powodować choroby. Fizycznie: każda substancja, która hamuje aktywność katalizatorów, które są znajdującymi się w organizmie w niewielkich ilościach substancjami chemicznymi lub enzymatycznymi aktywującymi reakcje”.[1] Słownik podaje nawet szerszą definicję „trucizny”: „aby wywrzeć szkodliwy wpływ lub aby wypaczyć funkcję”.

Dr Martin sklasyfikował cukier rafinowany jako truciznę, ponieważ jest on pozbawiony swoich sił witalnych, witamin i substancji mineralnych. „To, co zostaje, zawiera czyste, rafinowane węglowodany. Ciało nie może wykorzystywać tej rafinowanej skrobi i węglowodanów, jeśli nie występują razem z nimi usunięte białka, witaminy i substancje mineralne. Natura dostarcza tych elementów w każdej roślinie w ilościach wystarczających do metabolizowania zawartych w niej węglowodanów. Nie ma środków występujących w nadmiarze dla innych dodanych węglowodanów. Niekompletny metabolizm węglowodanów powoduje tworzenie «metabolitów toksycznych», takich jak kwas pirogronowy lub nienormalne cukry zawierające 5 atomów węgla. Kwas pirogronowy akumuluje się w mózgu i systemie nerwowym, a nienormalne cukry w czerwonych krwinkach krwi. Te toksyczne metabolity zakłócają oddychanie komórek, które nie mogą zapewnić odpowiedniej ilości tlenu dla przeżycia i normalnego funkcjonowania organizmu. Z upływem czasu niektóre z komórek obumierają. To zakłóca funkcje części ciała i staje się początkiem chorób degeneracyjnych”.[2]

Continue reading

Wyrobek, czyli wstydliwa karta najnowszej historii Szwajcarii

wyrobekBardzo nalegał, żebym poszedł z nim zobaczyć ten film.

Jest z krwi i kości i ze swoich genów Szwajcarem, chirurgiem z powołania. Mimo twardego pozornie oręża swojej osobowości, po głębszym poznaniu okazuje się człowiekiem wrażliwym na ludzi i świat. Spędził parę lat w Afganistanie, wyciągając sowieckie kulę z ciał mudjaheddinów, pracując w warunkach, które przeciętnemu szwajcarskiemu chirurgowi by się nie przyśniły.

”Zobaczysz czarną stronę naszej historii, koniecznie musisz ten film zobaczyć”, zapewniał mnie. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy na ostatnim seansie przed tym wiejskim kinem zobaczyłem kolejkę wijącą się jak zgłodniały wąż przed budynkiem. Zazwyczaj bowiem jedyna sala tego kina zieje smutną pustką, zazwyczaj z szachownicy zajętych miejsc trudno by zapełnić jeden cały rząd. Tymczasem tego wieczoru zastanawiałem się , czy będą sprzedawane może bilety na miejsca stojące. Coś jeszcze mnie uderzyło, przyglądając się tym oczekującym ludziom. Przeważały siwiejące głowy, wliczając w to i moją prywatną głowę… Średnia wieku z pewnością przewyższała o parę dziesięcioleci przeciętny wiek kolejki oczekujących przed dyskoteką.

Zatem jakoś pod skórą poczułem, że ten film musi rzeczywiście być swego rodzaju wydarzeniem dotykającym przeszłości tych ludzi.

Continue reading